Kazan Devlet Tıp Üniversitesi

1814 yılında kurulan Kazan Devlet Tıp Üniversitesi, köklü bir geçmişe sahip olan ve çok yönlü tıp eğitimi sunan bir devlet kurumudur. Tıp eğitiminde önde gelen üniversiteler arasında yer almakta olup, 200. yaşını kutlamıştır. 8 fakülte, 41 enstitü, 700’den fazla akademisyen, 1500 personel ve 50’den fazla ülkeden öğrencisi bulunan üniversite, toplamda 6000 aktif öğrenciye sahiptir. Kazan Devlet Tıp Üniversitesi, uluslararası alanda 54 eğitim kurumuyla akademik işbirliği yapmaktadır ve USIAD, TEMPUS ve IREX gibi projelerde yer almaktadır.

Üniversite, biyomedikal ve klinik bilimlerin sürekli olarak gelişimine odaklanmakta, tıbbi bilgiyi genişletmekte ve öğrencilerin bilimsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kapsamlı ve güncellenen müfredatı, deneyimli profesörler ve doçentler ile birlikte öğrencilerin klinik temellerini ve pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Laboratuvar çalışmaları, hastaların tanı ve tedavisi, klinik görevlerin öğretimi, titizlikle entegre bir şekilde uygulanmaktadır.

Kazan Devlet Tıp Üniversitesi’nin misyonu, yüksek kalitede eğitim, araştırma ve klinik faaliyetlerle toplum sağlığının uzun vadeli iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Üniversite, modern teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması temelinde yerli ve yabancı tıp okullarının seviyesine denk düşmek için çalışmaktadır.

Üniversitenin eğitim dili Rusça olup, uluslararası öğrenciler yoğun bir Rusça dil eğitimi almakta olup, hazırlık eğitimi sürecinde yer almaktadır.

BölümlerBölüm SüresiYıllık Bölüm Ücreti
Genel Tıp6 Yıl5450$
Genel Tıp6 Yıl5450$
Genel Tıp (İngilizce)6 Yıl5450$
Diş Hekimliği5 Yıl5450$
Pediatri6 Yıl4300$
Eczacılık5 Yıl3200$
Eczacılık (İngilizce)5 Yıl3200$
Hemşirelik5 Yıl1800$